Start Oferta CV Podreczniki Lekcje z Kredka Elemelek Wiersze Podstawa programowa Nagrania Fotografie Przyjaciele

Proponuję

  • wsparcie metodyczne w zakresie projektowania zajęć edukacyjnych na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  • warsztaty dla nauczycieli - otwarte oraz szkolenie rad pedagogicznych w zakresie uczenia czytania na pierwszym etapie edukacyjnym

  • konsultacje dla nauczycieli w zakresie tworzenia nauczycielskich programów nauczania

  • warsztaty tematyczne praca z tekstem literackim, dobór lektury szkolnej, nauka pisania i ortografii na pierwszym etapie edukacyjnym

  • pomoc w przygotowaniu ciekawych zajęć edukacyjnych

  • warsztaty dla rodziców z zakresu wykorzystania naturalnych sytuacji w relacjach z dzieckiem do pobudzenia jego zaciekawienia światem i uczeniem się

  • zajęcia indywidualne z dziećmi/uczniami

  • proponuję również e-konsultacje, np. za pośrednictwem Skype. Udostępnię adres osobom zainteresowanym.

Oferuję warsztaty i wsparcie metodyczne dla nauczycieli i rodziców (w Polsce i poza granicami Polski) oraz zajęcia indywidualne z uczniami - przygotowanie do czytania na etapie przedszkolnym, doskonalenie sprawności czytania na etapie wczesnoszkolnym

Start