Start Oferta CV Podreczniki Lekcje z Kredka Elemelek Wiersze Podstawa programowa Nagrania Fotografie Przyjaciele

Małgorzata Małyska

  • Autor książek do nauki języka polskiego dla dzieci 5-6-letnich "Figlarna Kredka", dla dzieci 6-7-letnich "Sprytny Ołówek", dla dzieci 7-8-letnich "Ciekawskie Pióro", "Trening z Ołówkiem", "Trening z Piórem"

  • Autor propozycji metodycznych "Lekcje z Kredką", "Lekcje z Ołówkiem"

  • Autor programu nauczania "Przyjaciele z piórnika. Cz. 1. Figlarna Kredka", Cz. 2. "Sprytny Ołówek", Cz. 3. "Ciekawskie Pióro"

  • Udział w pracach zespołu przygotowującego Podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, MEN 2017

  • Prezes Zarządu Fundacji dla Edukacji POLIS

  • Nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w ORPEG PCN (Ośrodek Rozwoju Edukacji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie) (1992-2015), edukator oświaty, trener emisji głosu, specjalista ds. nauczania na odległość, trener aktywnych metod uczenia i szybkiego czytania, trener systemu "Edukacja przez ruch"

  • Autor ponad 200 programów kursów doskonalących i kwalifikacyjnych przede wszystkim z zakresu nauczania języka polskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wielu scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych upowszechnionych w środowisku oświatowym w Polsce i poza Polską

  • Doświadczony edukator - prowadzi zajęcia dydaktyczne w ponad 20 krajach świata. Adresatem tych szkoleń są nauczyciele w Polsce, nauczyciele polonijni, nauczyciele szkolnych punktów konsultacyjnych, nauczyciele szkół europejskich i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący w systemach oświatowych różnych państw

  • Autor i redaktor materiałów edukacyjnych w ramach e-projektu "Włącz Polskę!": teksty do nauki czytania, ponad 100 propozycji dydaktycznych do programu "Rok Polski", podręczniki do programu "Dla chcącego nic trudnego" dla klas I-III, materiały edukacyjne dla dzieci w wieku 5-9 lat, opracowanie merytoryczne 2 programów nauczania ("Dla chcącego nic trudnego" oraz "Przyjaciele z przedszkolaka").

  • Autor publikacji dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, m.in. "Rozmawiamy o uczuciach" (WSiP), "Każdy z nas jest ważny" (WSiP), "Oswajamy strach" (WSiP), "Twoi uczniowie mistrzami w czytaniu" (WSiP), "Twoje dziecko mistrzem w czytaniu. Ćwiczenia i zabawy" (WSiP) oraz innych opracowań publikowanych w różnych czasopismach metodycznych.
48 513 097 947
malmal@interia.pl
Start